ძიების სიტყვაCERN-TH-2002-069 ინდექსში რეპორტის ნომერი არ დაემთხვა არცერთ პარამეტრს. წყობილი სიტყვები ყველა კოლექციაშ არიან:
-   CERN-TH-2002-069