Ο όρος CERN-TH-2002-069 στο ευρετήριο αριθμός αναφοράς δεν ταίριαξε σε κάποια εγγραφή. Παραπλήσιοι όροι σε όλες τις συλλογές:
-   CERN-TH-2002-069