Consells de cerca

Com cercar qualsevol valor en qualsevol camp:
Una cerca buida retorna tots els registres de la base de dades
Com cercar documents en una col·lecció específica:

Limitar per col·lecció:
 Preprints
 Theses

Feu clic a un dels enllaços de sota la casella de cerca per veure i seleccionar subcol·leccions com Preprints o Theses, o bé marqueu/desmarqueu les caselles del costat abans de fer la cerca.

Limitar per col·lecció:
 Preprints
 Theses

Si voleu documents d'una col·lecció no proposada per defecte, com els documents NA60, escrivi el nom de la col·lecció a la petició.
més sobre com escollir els termes de cerca...
Com cercar paraules o frases (dins el títol, resum, etc.):
Retorna els registres que contenen la paraula higgs i boson.
Retorna els registres que contenen la frase 'higgs boson'.
Retorna els registres que tinguin com a títol exacte «Higgs boson» però no registres com «Overview of Higgs boson production».
(Note: For some indexes such as any field, title, or abstract, there is no distinction between searching for double quoted and single quoted expressions. Both behave the same usual way.)
més informació sobre cerques a paraules o frases...
Com utilitzar el truncament:
Retorna els registres que contenen les paraules muon, muons, muonic, etc.
més informació sobre el truncament...
Com utilitzar els operadors booleans:
o:
Retorna els registres que contenen les paraules muon i kaon.
Retorna els registres que contenen ja sigui muon o kaon.
Retorna els registres que contenen muon però no kaon.
more on Boolean queries...
How to use parentheses:
Return records containing either gravity or supergravity, and ellis or perelstein. Nested parentheses are supported.
more on parentheses...
Com cercar documents d'un període específic:
Escriviu 2003 i seleccioneu el camp any.
Alternativament, escriviu 'any:' seguit del valor.
També podeu entrar l'intèrval temporal.
more on span queries...
How to search inside citation network:
Return papers that are cited between 3 and 30 times.
Return all papers that cite any of the papers written by ellis. Useful for citation alerts.
Return all papers that are cited by any of the papers written by ellis.
more on refersto/citedby operators...
Com cercar per autor:
Alguns autors tenen noms únics i les seves publicacions es poden obtenir cercant el seu nom al camp qualsevol camp.
Per millorar els resultats, escriviu el cognom, coma i la inicial i seleccioneu el camp autor
Els autors també poden estar indexats pel seu nom sencer.
Cercar documents escrits per J. Ellis escrits entre 1990 i 1993, usant el truncament per trobar tots els noms que comencin per J.
més informació sobre la cerca per autor...
Més informació:
Més explicacions sobre caràcters especials, expressions regulars, cerca en el text complet, cerca en les cites, i altres funcionalitats estan explicades a la Guia de cerca.